DMCA

Fit-conditie.nl respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vereist dat onze gebruikers hetzelfde doen. U mag materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit niet uploaden, insluiten, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen. Fit-conditie.nl heeft het recht om overtreders te verbieden onze Sites te gebruiken.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en op of via de Sites is gepost op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, stuur dan een van de volgende informatie aan fitcondition.nl Copyright Agent een kennisgeving van vermeende inbreuk:

(a) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken;

(b) identificatie van het geclaimde inbreukmakende materiaal en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal op de Sites te vinden (het verstrekken van de URL (‘s) van het geclaimde inbreukmakende materiaal voldoet aan deze eis);

(c) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;

(d) een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;

(e) een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthouder op te treden; en

(f) uw fysieke of elektronische handtekening.

Na ontvangst van een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht door een eigenaar van het auteursrecht die de vereiste informatie zoals beschreven in (a) tot en met (f) hierboven bevat, zal fit-conditie.nl de gebruiker, indien bekend, op de hoogte stellen van de vermeende inbreuk en de toegang verwijderen of deactiveren naar het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt als het wordt gehost op de Sites. Er wordt geen persoonlijke gebruikersinformatie gedeeld met de eigenaar van het copyright, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Als fit-conditie.nl meer dan één kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht betreffende een gebruiker ontvangt, kan de gebruiker worden beschouwd als een “herhaalde auteursrechtschending”. Fit-conditie.nl behoudt zich het recht voor om de accounts van “herhaalde auteursrechtschending” te beëindigen.

Procedure om een ​​DMCA-tegenvordering in te dienen

Als u een kennisgeving van schending van het auteursrecht hebt ontvangen en u van mening bent dat een auteursrechthebbende u ten onrechte heeft beschuldigd, kunt u een DMCA-tegenvordering indienen bij de aangewezen agent van fit-conditie.nl.
Om effectief te zijn, moet een tegenvordering een schriftelijke mededeling zijn die wordt verstrekt aan fit-conditie.nl aangewezen agent en moet de volgende informatie bevatten:
(a) een fysieke of elektronische handtekening van de gebruiker;
(b) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld;
(c) Een verklaring op straffe van meineed dat de gebruiker te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en
(d) De naam, het adres en het telefoonnummer van de gebruiker en een verklaring dat de abonnee instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijke arrondissement waarin het adres zich bevindt, of als het adres van de gebruiker zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin de dienstverlener kan worden gevonden en dat de gebruiker de betekening van het proces zal accepteren van de persoon die de kennisgeving heeft gedaan of een vertegenwoordiger van die persoon.

Bij ontvangst van een DMCA-tegenvordering zal fit-conditie.nl de klagende partij een kopie van de DMCA-tegenvordering verstrekken. Wanneer fit-conditie.nl een tegenvordering ontvangt die voldoet aan de vereisten van de DMCA, zal fit-conditie.nl de tegenvordering verwerken in overeenstemming met de vereisten van de DMCA.